Dzisiaj jest 5 Sierpnia 2020, Środa, imieniny obchodzą:

Wiedza Edukacja Rozwój

Dodano: 08 października 2019

Rząd przyjął zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER). Zmiany wprowadzone do programu operacyjnego umożliwią dalszą realizację działań zgodnych z rządowym programem „Dostępność Plus” oraz exposé premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

„Dostępność Plus to wspólny rządowy program, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Kolejne działania na rzecz dostępności uzyskają wkrótce wsparcie” – powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Kolejne inicjatywy, np. dotyczące zwiększania możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby; dostosowywanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy wdrażanie w samorządach rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami – poza już realizowanymi w ramach programu operacyjnego – będą wspierały realizację zapowiedzianego w exposé programu „Przyjazna Polska”.

Pozostałe zmiany w programie operacyjnym są wynikiem:- przyznania Polsce w 2019 r. dodatkowych 1,7 mln euro na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w województwie podkarpackim (wykorzystanie kwoty jest uzależnione od wydania – jeszcze w tym roku – decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę finansową); - podziału rezerwy wykonania, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej; - dokonania przeglądu śródokresowego programu operacyjnego oraz uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń dotyczących jego realizacji.

kom/ aj/

Czytaj również