Dzisiaj jest 5 Lipca 2020, Niedziela, imieniny obchodzą:

Warsztaty Terapii Zajęciowej bez tajemnic

Dodano: 11 listopada 2019

Jak organizować i prowadzić warsztaty terapii zajęciowej w zmieniającej się rzeczywistości prawnej? Jak uniknąć wypalenia zawodowego pracując w WTZ? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przynosi szkolenie dla kierowników WTZ Caritas diecezjalnych, zorganizowane przez Caritas Polska w Warszawie.

 

Źródło: www.caritas.pl

Na zajęcia w 62 prowadzonych przez Caritas warsztatach terapii zajęciowej uczęszcza blisko 2,5 tys. osób o różnym stopniu niepełnosprawności, najczęściej intelektualnej. Rozwijają swoje umiejętności i nabywają nowe, uczą się samodzielności, ale przede wszystkim cieszą się obecnością innych, funkcjonują w grupie – co pozwala im także na doskonalenie ich kompetencji społecznych. Aby zapewnić im właściwą opiekę i fachową pomoc, kadra warsztatów musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Temu właśnie służy szkolenie dla kierowników WTZ, zorganizowane w dniach 6–7 listopada przez Caritas Polska. Z jego uczestnikami dzielą się wiedzą i swoimi doświadczeniami m.in. dr Urszula Bejma z Obserwatorium Caritas Polska, Marta Dobrzyńska – ekspertka merytoryczna ds. kompetencji społecznych w ramach projektu „Czas na młodzież 2019” i ks. Tomasz Szostek kierownik WTZ Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem.

W programie szkolenia znalazły się takie zagadnienia, jak psychospołeczne następstwa niepełnosprawności, odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu, czy ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO. Inne, poruszane podczas szkolenia tematy, to m.in. instrumenty i procedury funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej po nowelizacji  przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także orzecznictwo sądowe dotyczące działalności WTZ. Szkolenie jest też okazją do prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń pomiędzy kierownikami poszczególnych placówek.

Czytaj również