Dzisiaj jest 5 Sierpnia 2020, Środa, imieniny obchodzą:

Uczelniane centra dostępności

Dodano: 21 lipca 2020

W ramach rządowego programu Dostępność Plus uczelnie wyższe będą mogły ubiegać się o wsparcie unijne na tworzenie i działanie centrów wiedzy o dostępności. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekaże na realizację tego zadania 30 mln zł z programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

„Zachęcamy do projektowania usług, produktów, urządzeń i przedmiotów przyjaznych również ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zapraszamy przedsiębiorców do włączenia się w tworzenie dostępnego otoczenia” – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej i dodaje: „Dlatego dodatkowe środki z Funduszy Europejskich kierujemy do uczelni wyższych, które mają potencjał by stać się centrami nowych technologii i wiedzy o nich. Niektóre z nich realizują już programy nauczania z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego. A nowe centra wiedzy o dostępności, które powstaną w wybranych szkołach wyższych, będą służyć pomocą w tworzeniu i projektowaniu dostępnych produktów czy usług i upowszechnianiu standardów dostępnościowych”.

W wybranych szkołach wyższych powstaną centra dostępności. Centra będą podejmowały współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół wyższych w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Centra będą wspierać zarówno uczelnie w prowadzeniu kształcenia i działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności, jak i przedsiębiorców, którzy planuj a lub poszukują pomysłów na dostępny produkt. Fachowej pomocy udzielą eksperci z doświadczeniem w projektowaniu uniwersalnym.

Wnioski w konkursie mogą składać uczelnie, które chcą w swoich strukturach powołać centrum wiedzy o dostępności, wyspecjalizowane w jednym, wybranym przez siebie obszarze tematycznym. Wskazano pięć takich obszarów, istotnych dla codziennego funkcjonowania osób o szczególnych potrzebach:

- architektura i budownictwo;

- cyfryzacja i komunikacja;

- transport i mobilność;

- design i przedmioty codziennego użytku;

- zdrowie.

„Partnerstwo międzyuczelniane wzmocni potencjał centrów wiedzy o dostępności, wniesie bowiem interdyscyplinarne podejście do projektowania uniwersalnego w danym obszarze. Jestem przekonany, że nasi naukowcy podejmą to wyzwanie. Dzieląc się swoją wiedzą np. z przedsiębiorcami i specjalistami, przyczynią się do ułatwienia życia osób o szczególnych potrzebach” – wyjaśnia Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nabór wniosków w konkursie „Centrum wiedzy o dostępności” rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 20 października br. Budżet przedsięwzięcia to 30 mln zł z POWER, przy czym można uzyskać do 6 mln zł dofinansowania na dany obszar tematyczny. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97 proc., a wkład własny to minimum 3 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawcą mogą być tylko uczelnie, które złożą projekt w partnerstwie z co najmniej jeszcze jedną uczelnią. Projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące ale konieczne jest zachowanie trwałości jego rezultatów przez okres 3 lat.

kom/ sic

Czytaj również