Dzisiaj jest 26 Maja 2020, Wtorek, imieniny obchodzą:

PFRON dla organizacji pozarządowych

Dodano: 02 maja 2019

Zgodnie z obietnicą Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrosła kwota, jaka przekazana zostanie w tym roku na działania dla organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Budżet wzrósł do prawie 279 milionów zł. To największy budżet w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

 

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

W sumie dzięki funduszom przekazanym w ramach konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność” realizowane będą 572 projekty udzielające wsparcia ponad 150 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ponad 88 mln złotych przekazane zostanie na realizację 223 projektów w placówkach, w ramach których planowane jest udzielenie wsparcia 22 tysiącom osób z niepełnosprawnościami.

„Środki finansowe otrzyma w sumie 397 organizacji, które podejmują inicjatywy wspierające wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, poprawiające ich jakość życia, zwiększające samodzielność i aktywność społeczną. Wśród kierunków pomocy zwracamy też uwagę na projekty, które zapewniają dostęp do informacji i promują pozytywne postawy społeczne względem osób z niepełnosprawnościami” – wyjaśnia Marlena Maląg, Prezes Zarządu PFRON.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” dotyczy działań na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych przez organizacje pozarządowe i obejmuje zarówno umowy jednoroczne jak i wieloletnie, które zabezpieczają miedzy innymi działalność placówek udzielających pomocy w zakresie rehabilitacji ciągłej. Tym samym kwota wsparcia PFRON na zadania zlecane organizacjom pozarządowym zwiększyła się o 32 mln zł.

W ciągu ostatnich lat PFRON sukcesywnie zwiększa środki na dofinansowanie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach trzydziestu jeden konkursów przeprowadzonych w latach 2009-2018 tegoroczny budżet jest największym i wynosi prawie 279 mln zł (278 971 000 zł).

Dzięki środkom PFRON co roku udaje się zorganizować liczne kursy, warsztaty, turnieje sportowe, koncerty czy festiwale. Wsparciem objęte są osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Środki Funduszu umożliwiają zarówno wsparcie działań mających na celu wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, wzrost aktywności w różnych dziedzinach życia, zapewnienie dostępu do informacji, poprawę jakości funkcjonowania oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych.

kom/ emi/ mam/

Czytaj również